วิทยาศาสตร์ ม.3 เทอม 2

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง

ว33101 วิทยาศาสตร์

1.ทดลอง และอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างความต่างศักย์ไฟฟ้า กระแสไฟฟ้าและความต้านทาน และคำนวณหาปริมาณที่เกี่ยวข้อง

2. สืบค้นข้อมูลและคำนวณหาพลังงานไฟฟ้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าและค่าไฟฟ้า

3. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและเลือกใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าในชีวิตประจำวันอย่างถูกต้อง  ประหยัดและคุ้มค่า

4. สืบค้นข้อมูล  อภิปรายและอธิบายหลักการต่อวงจรไฟฟ้าในบ้านและสร้างแบบจำลองติดตั้งวงจรไฟฟ้าในบ้านอย่างถูกต้อง  ปลอดภัยและประหยัด

5. ทดลองและอธิบายสมบัติเบื้องต้นของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์บางชนิด  เช่น  ตัวต้านทาน  ทรานซิสเตอร์ ไอซี 

6. ประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้นสำหรับประโยชน์ต่าง ๆ

7. สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของระบบสุริยะและปฏิสัมพันธ์ภายในระบบสุริยะและผลต่อสิ่งแวดล้อมและสิ่งมีชีวิตบนโลก

8. ระบุตำแหน่งและอธิบายลักษณะของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

9. สืบค้นข้อมูลและอธิบายส่วนประกอบของกาแล็กซีและเอกภพ

  1. อ่านแผนที่ดาว  สังเกตและอธิบายกลุ่มดาวฤกษ์และยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์จากตำแหน่งของกลุ่มดาวฤกษ์

11.สืบค้นข้อมูล  อธิบายเกี่ยวกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีอวกาศที่ใช้สำรวจอวกาศ  วัตถุท้องฟ้า  สภาวะอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และที่ใช้ในการสื่อสาร

หน่วยการเรียนรู้

เรื่อง

1

ระบบสุริยะ

2

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ

3

กาแล็กซี่และเอกภพ

4

ดาวฤกษ์

5

เทคโนโลยีอวกาศ

6

การผลิตกระแสไฟฟ้า

7

กระแสไฟฟ้า ความต่างศักย์ ความต้านทานไฟฟ้า

8

การใช้พลังงานไฟฟ้า

9

การเลือกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน

10

การต่อวงจรไฟฟ้าในบ้าน

11

อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

12

ประโยชน์ของอิเล็กทรอนิกส์

13

การออกแบบวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างง่าย

ระบบสุริยะ

(Solar System)

เป็นส่วนหนึ่งของกาแล็กซี่ทางช้างเผือก มีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลาง โดยมีดาวเคราะห์ 8 ดวง ได้แก่ พุธ ศุกร์ โลก อังคาร พฤหัส  เสาร์ ยูเรนัส  และ เนปจูน  ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง และอุกกาบาต ซึ่งต่างโคจรรอบดวงอาทิตย์ นอกจากนี้ยังมีดวงจันทร์เป็นบริวาร

  1. ดวงอาทิตย์ (THE SUN)

ดาวฤกษ์ มีอายุ 5,000 ล้านปี อยู่ห่างจากโลก 150 ล้านกิโลเมตร

แสงจากดวงอาทิตย์เดินมายังโลก 8.3 นาที พลังงานในดวงอาทิตย์เป็นพลังงานนิวเคลียร์ มีอุณหภูมิ 15ล้านองศาเซลเซียส เกิดจากการที่แก๊สไฮโดเจนจะหลอมรวมกันเป็นฮีเลียม  เรียกว่า  ปฏิกิริยาฟิวชัน

บริเวณพื้นผิวของดวงอาทิตย์จะเป็นชั้นที่ส่องสว่าง เรียกว่า โฟโตสเฟียร์ (Photosphere) คือเรามองดวงอาทิตย์ก็คือกำลังมองแสงจากชั้นโฟโตสเฟียร์นั่นเองชั้นนี้มีอุณหภูมิประมาณ 5,500 องศาเซลเซียส ถัดออกมาเป็นชั้นโครโมสเฟียร์ (Chromosphere) เป็นชั้นบรรยากาศที่มีอุณหภูมิประมาณ 15,000 องศาเซลเซียส  ชั้นถัดออกมานอกสุดของดวงอาทิตย์ เรียกว่า โคโรนา(Corona) มีความสว่างน้อยมากกว่าชั้นโฟโตสเฟียร์  อุณหภูมิชั้นโคโรนาบริเวณใกล้ผิวสูงถึงล้านองศา เมื่อแก๊สหลุดลอยออกสู่บรรยากาศจะ กลายเป็นลมสุริยะที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงมาก

        ลมสุริยะ(Solar wind) คือ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้าที่เคลื่อนที่ออกมาจากดวงอาทิตย์และเคลื่อนที่ไปในอวกาศ อนุภาคที่มีประจุไฟฟ้านี้เกิดจากการระเบิดจ้าและจุดบนดวงอาทิตย์

        ปรากฏการณ์แสงบนฟ้าบริเวณขั้วโลก

        เมื่ออนุภาคที่หลุดออกจากดวงอาทิตย์เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศของโลกจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดการเรืองแสงเรียกว่า แสงออโรรา (Aurora) หรือ แสงเหนือแสงใต้ ส่วนใหญ่เกิดที่ขั้วโลกเหนือและใต้

        จุดบนดวงอาทิตย์ (Sunspot) คือ บริเวณที่มีความเข้มของสนามแม่เหล็กสูงมากและมีอุณหภูมิต่ำกว่าพื้นผิวข้างเคียง จุดบนดวงอาทิตย์มักถูกเรียกว่า จุดดับ ซึ่งเป็นการเข้าใจผิด

      ดวงอาทิตย์สร้างพลังงานนิวเคลียร์จากการหลอมไฮโดรเจนเป็นธาตุฮีเลียม ดวงอาทิตย์ประกอบด้วยธาตุ ไฮโดรเจน 70% ฮีเลียม 28% และธาตุหนัก 2%โดยมวล มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1,392,000 กิโลเมตรหรือ 109 เท่า

กิจกรรมที่ 1.2

เติมอักษรหน้าข้อที่สัมพันธ์กัน

__ฉ_1. พบบนผิวดวงอาทิตย์เป็นจุดสีเข้ม มีความเข้มของสนามแม่เหล็กสูงมาก

__ญ_2. อุณหภูมิที่ใจกลางของดวงอาทิตย์

__ช_3. บรรยากาศที่อยู่เหนือทรงกลมแสงดวงอาทิตย์

__ฌ_4. เวลาที่แสงอาทิตย์เดินทางมาถึงโลก

_ซ_5. อายุของดวงอาทิตย์

__ข_6. ชั้นบรรยากาศของดวงอาทิตย์ที่ทำให้เรามองเห็นแสงอาทิตย์

_ง_7. แสงเหนือแสงใต้เกิดในบรรยากาศของโลกบริเวณขั้วโลก

_ค_8. การระเบิดจ้า ทำให้เกิดอนุภาคต่างๆหลุดจากดวงอาทิตย์ไปสู่อวกาศ

_จ_9. บรรยากาศนอกสุดของดวงอาทิตย์

__ก_10. ที่ใจกลางดวงอาทิตย์เกิดการหลอมธาตุไฮโดรเจน 4 อะตอม เป็นฮีเลียม 1 อะตอม และปล่อยพลังงานออกมา

ก.    ปฏิกิริยาฟิวชัน

ข.     โฟโตสเฟียร์

ค.    ลมสุริยะ

ง.      แสงออโรรา

จ.     โคโรนา

ฉ.    Sunspot

ช.    โครโมสเฟียร์

ซ.    5,000 ล้านปี

ฌ.   8 นาที

ญ.   15 ล้านองศาเซลเซียส

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s